Oversettelse

translationABC-Company E-skuvla AS er etablert for å dekke den profesjonelle delen av samisk språks inntreden i det offentlige rom.

Dokumenter inneholder mye viktig informasjon. Informasjonen er ofte bundet i et språk, og det er oversetterens oppgave å overføre informasjonen fra ett språk til et annet.

Vår spesialitet er oversettelser mellom samisk (nord-, lule- og sørsamisk) og norsk.

• Offentlige dokumenter
• Lovtekster
• Tekniske beskrivelser
• Fagbøker
• Annonser
• Attester mm.

Vi oversetter dokumenter også til en rekke andre språk, bl.a. finsk, svensk, engelsk, og spansk.

 


Vår kompetanse er din trygghet

ABC leverer alltid tjenester av høy kvalitet og bruker  oversettere som har førstehåndskunnskap om samiske språk og samfunnsforhold.

Alle våre oversettere har samisk som morsmål og har høyere utdannelse innen samisk språk og kultur.


shieldSikkerhet

ABC behandler alle dokumenter og personlige opplysninger fortrolig og ivaretar kundens personvern.

ABC tilbyr løsninger for sikker (kryptert) overføring av elektroniske dokumenter i alle ledd i oversettelsesprosessen.