Jorgaleapmi

translationTeavsttain leat ollu mávssolaš dieđut. Dieđut leat dávjá čadnon gillii, ja jorgaleaddji bargu lea jorahit dieđuid vuohkkasit gielas nubbái.

Mii leat nana čeahpit jorgalit teavsttaid dárogielas sámegillii, sihke mátta-, julev- ja davvisámegillii.

• almmolaš teavsttaid
• láhkateavsttaid
• teknihkalaš teavsttaid
• fágagirjjiid
• almmuhusaid
• duođaštusaid je.

Mii jorgalit teavsttaid maiddái ollu eará gielaide, ee. suomagillii, ruoŧagillii, eaŋgalsgillii ja spánskkagillii.

 

 


Min áššedovdamuš láhčá dutnje oadjebas dili

ABC fállá bálvalusaid, main lea alla kvaliteahtta, ja geavaha jorgaleddjiid, geain lea nana sámegiela ja sámi kultuvrra máhttu. Buot min jorgaleddjiin lea sámegiella eatnigiellan ja sámegiela ja kultuvrra alit dási oahppu.


shieldSihkarvuohta

ABC meannuda buot dokumeanttaid ja persovnnalaš dieđuid luohttámušain ja dáhkida kundara persovnnalaš sihkarvuođa.

ABC fállá dokumeanttaid sihkkaris (krypterejuvvon) sáddema.