Samiskkurs

lessons

Den nordlige delen av Skandinavia har alltid vært flerkulturelt med mange språk. Etter å ha oppnådd status som offentlig språk har samisk språk tatt sin naturlige plass i det offentlige rom.

For å møte det økte behovet for språkopplæring og kompetanse om samiske forhold ble ABC-Company E-skuvla AS (ABC) i 2000 etablert og er nå en offentlig godkjent nettskole og samisk forlag

Nettbaserte språkkurs

• Vuosttaš lávki – Introduksjonskurs i nordsamisk

• Sami 1-2-3-4 – Nordsamisk nybegynnerkurs

• Åvtese 1-2-3 – Sørsamisk nybegynnerkurs

• 1-2-3-4 lávkke – Lulesamisk nybegynnerkurs

Kursavgiften refunderes etter gjennomført kurs (gjelder personer med norsk bostedsadresse). Fullstendig kursoversikt på http://www.e-skuvla.no/nb/samisk-kurser/


saami-peopleAndre kurs
Vi skreddersyr kurs utifra behovene i deres organisasjon. Vi kan f eks tilby følgende kurs, hvis det er behov for økt kompetanse i samiske samfunnsforhold og rettigheter.

Samisk kultur og samiske samfunnsforhold
• Samisk historie
• Samer som urfolk
• Generell samfunnsutvikling i alle de samiske områdene

Samiske rettigheter
• Sameloven
• Reindriftsloven
• Retten til samisk språk


ABC har et nettverk av høyt kvalifiserte medarbeidere som jobber for å sikre best mulig resultat for våre kunder