Rávvagat:

Movt geavahit:

Logg inn
Don it dárbbaš logget sisa. Dat doaibma lea sierra joavkkuid várás.

Maid don dárbbašat?
Neahttabáiki geavaha Flash.
Don dárbbašat Adobe Flash Player 9 dahje ođđaset veršuvnna.
Dán prográmma oaččut nuvttá. Viečča prográmma siiddus www.adobe.com (geahča Download oasis).

Giellaválljen?
Deaddel giellaválljema dahje domenanama:
Osko.no – dárogillii
Osku.no – davvisámegillii
Jahkko.no – julevsámegillii
Jaahkoe.no – åarjelsámegillii

Álgosiidu ja johtin ovddas maŋás
Go deaddilat lávu, dola, čázi, soagi, eatnama, girku dahje beaivváža ovdasiiddu govas, de boađát sisdollui. Ovdasiidui máhcat njuolain, mii lea vuollin olgeš bealde. Sisdoallosiiddu olgeš ravddas badjin lea siidonummar ja siidolohku. Deaddil njuolaid siidologu goabbatbealde go áiggut ovddas dahje maŋás. Govat gurut márggas dolvot du vuollefáttáide ja spealuide.

Sálbma
Neahttabáikkis leat sálmmat maid sáhtát lávlut ja báddet ja guldalit iežat jiena.
Jus háliidat báddet, deaddil “Lávllo”-boalu.

Jus háliidat guldalit iežat jiena, deaddil “Guldal iežat” -boalu.

Lávlagiid ii sáhte lástet vulos.

Bargobihtát
Neahttabáikkis leat iešguđetlágán bargobihtát. Muhtin bargobihtáid prográmma divvu, eará bargobihtáid sáhtát čállit nugo hálidat, ja bargobihtát sáddejuvvojit neahttapedagogii. Neahttapedagoga registrere sisasáddejuvvon bargobihtáid, ja dii geat vástidehpet buot bargobihtáid oažžubehtet vuoittu poasttas.

Ságastallan
Neahttabáikkis leat maid ságastallanbargobihtát. Don sáhtát ságastallat earáiguin, sihke rávisolbmuiguin ja mánáiguin. Hupmamiin don oahpat.

Popup-blokkeren
Jus dus lea Win XP service pack 2, de fertet giddet poput-blokkerema vai bohtosiid jnv. sáhttá vurket.
Álggat Internet Explorer ja mana dása: Verktøy – Popup-blokkering – Innstillinger for Popup-blokkering.

Boastodiehtu ActiveX-kontrolla birra
Jus dus lea Win XP (service pack2) de soaittát oažžut boastodieđu Active X-kontrolla installerema birra. Deaddil ActiveX-kontroll, de dat installerejuvvo.Eskuvla:

Geavaheaddjinamma:

Beassansátni: