VELKOMMEN TIL SAMISK E-TROSOPPLÆRING

for barn mellom 6 – 12 år

Dette nettstedet handler om kristen tro og samisk kultur.
Klikk på ulike tema for å finne ut mer: Lavvo, bjørk, vann, bål, sol, jord og kirke.
Nettstedet har fire språkversjoner: sørsamisk, lulesamisk, nordsamisk og norsk.

Samisk e-trosopplæring er utviklet av Samisk Kirkeråd i Den norske kirke.
Samiske barn og unge skal være subjekt i sin egen trosopplæring. Opplæringen skal være forankret i samisk erfaring og lokalt samisk kirkeliv. Samisk åndelighet skal være en hjelp til livsorientering og livstolkning.

Samisk e-trosopplæring er utviklet med støtte fra Størst av alt - trosopplæring i Den norske kirke. Trosopplæring er et av Den norske kirkes hovedsatningsområder. Det utarbeides nå en systematisk trosopplæring for alle døpte mellom 0-18 år, som skal legge til rette for at barn og unge kan utvikle sitt forhold til troen og den kirken de er en del av.

Videre kan du lese om hvem som er bidragsytere. Les mer!

Skriv inn eskuvla her:

Logg-inn navn:

Passord: