Om oss

stock-illustration-75726317-concept-of-teamwork-icon-symbol

ABC-Company E-skuvla AS (ABC-Company) er totalleverandør av samiske språktjenester til offentlig og privat sektor med oversetting av dokumenter, simultantolking, og utleie av tolkeutstyr.

ABC-Company har spesialisert seg på oversetting av offentlige dokumenter mellom de samiske språkene og norsk, finsk og svensk. ABC-Company oversetter også mellom andre språk.

ABC-Company tilbyr tolketjenester av høy kvalitet på flere språk til offentlige og private aktører hvor riktig forståelse av kommunikasjon er en nødvendighet.

Samisk nettskole og forlag

ABC-Company er en offentlig godkjent samisk nettskole og forlag. ABC-Company’s kurs gir alle mulighet til å tilegne seg elementærkunnskap om samisk språk og kultur https://www.e-skuvla.no/no/product-category/elearning/ 

Visjon

ABC-Company’s visjon er å være et profesjonelt bindeledd mellom offentlige etater i Norge og å styrke det samiske språkets stilling som administrasjonsspråk på alle samfunnsområder.

Visjonen til ABC-Company er også å jobbe kontinuerlig for å utvikle samiske språktjenester som letter kommunikasjon mellom de ulike partene i situasjoner hvor partene ikke fullt forstår hverandres språk.

Målet til ABC-Company er å formidle samiske språktjenester av høy kvalitet slik at samisk språk og kultur får sin rettmessige plass i det offentlige Norge.

Målet er også å gi økt kunnskap om samisk språk og kultur og samiske samfunnsforhold til alle interesserte.